Datum:
Bibelstelle:
Lukas 1,5-66
Prediger:
Notizen:

Lk 1,5-66