Datum:
Bibelstelle:
Psalm 130
Prediger:
Notizen:

Ps 130; Mi 7,18+19